Η GLOBAL G.A.P. υπάγεται στον παγκόσμιο οργανισμό τροφίμων και γεωργίας και εκδίδει διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση των διαδικασιών μιας γεωργικής παραγωγής.

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία ΑΦΟΙ Ι. ΜΑΝΤΟΥ Ο.Ε., έχουν πιστοποιηθεί από την GLOBAL GAP. (EUREPCAP)GR.

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία ΑΦΟΙ Ι. ΜΑΝΤΟΥ Ο.Ε., έχουν πιστοποιηθεί από την GLOBAL GAP. (EUREPCAP)GR. και το συσκευαστήριο με ISO 22000-2005.